Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vyškovec

Obec je základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí územní obce, a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12.4.2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Její hlavní orgány jsou zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad.

Kontaktní spojení: Obecní úřad, Vyškovec 65, 687 74 Starý Hrozenkov, www.vyskovec.cz

Členové obecního zastupitelstva obce Vyškovec (volební období 2014-2018):

  1. Bohumil Hodulík, starosta
  2. Rosalie Kovačičinová, místostarosta
  3. Alena Breznická
  4. Veronika Gorčíková
  5. Bc. Pavla Kročilová
  6. Miloslav Sedlačík
  7. RNDr. Lenka Supová (Šejnohová), Ph.D.

Podrobný přehled výsledků voleb na serveru www.volby.cz.