Obyvatelstvo

Obec Vyškovec, která měla v době před socializací více než 660 obyvatel, má v současnosti pouze 153 trvale žijících lidí (údaj rok 2009). Do roku 2008 obyvatel rapidně ubývalo (viz. níže), od roku 2009 můžeme zaznamenat stagnaci, příp. definovat nepatrný nárůst jejich počtu, který je dán z velké části přistěhováním nových mladých lidí, kteří si zde zakládají rodiny.

Počet obyvatel na Vyškovci v jednotlivých letech - 1900 (643), 1961(662),  1970 (532), 1980 (324), 1991 (201), 2008 (145), 2009 (153)

Zaměstnání

Ze 153 obyvatel je 16 dětí do 15ti let, 60 lidí je evidováno jako práce schopných, přičemž se obec mírou 40% nezaměstnaných řadí na první příčku v nezaměstnanosti nejenom v ČR, ale také se rapidně vymyká ostatním obcím v okrese Uherské Hradiště, kde se nezaměstnanost pohybuje kolem v rozmezí 11-19% (www.portal.mpsv.cz stav únor 2010). Pravidelné dojíždění do práce je velice složité především během zimního období, kdy je těžké se z roztroušených usedlostí po kopcích dostat k autobusu nebo vyjet přes závěje brzy ráno autem. Obyvatelé Vyškovce jsou často dotazováni během výběrového řízení do práce v blízkých městech (Uherský Brod, Bojkovice, Zlín, Luhačovice), zda jsou schopni dojíždět pravidelně a bydliště na Vyškovci je často bráno zaměstnavatelem jako handicap vyústěný nepřijmutím do pracovního poměru.

V tomto směru je velký potenciál neziskové organizace podílet se na udržení a rozšíření tradičních řemesel mezi mladé a přistěhovalé formou kurzů (např. výrobou košů, košťat, sušeného ovoce, výrobků z ovčí vlny aj.), v podpoře založení domácích dílen a distribuci výrobků pomocí e-shopu pro tradiční výrobky z Kopanic.