Infrastruktura obce Vyškovec

Obec Vyškovec má v současné době obecní úřad a knihovnu. Škola byla zrušena v roce 1978 po silné kolektivizaci území a odchodu mnoha hospodářů z krajiny. Kamenná budova školy na Chmelinci, jedna z hlavních dominant obce, byla bohužel z finančních důvodů prodána v roce 2008. 

Škola

Škola celá z kameňa
učili v ňéj písmená
do sveta nás poslala
opuscená ostala.
Ke kameni kamjének
poskládanýcz spomjének
poněchá si každý
v svojém srdci navždy.
Strecha školy rezavá
moja hlava belavá
ból to vtedy pekný čas
spomíná ho každý z nás.

 

V roce 1998 byla obnovena a vysvěcena horská kaple P. Marie Královny za finanční podpory bratra členky našeho sdružení.  Zvonička stojí na místě původní zvonice a je jediným svatostánkem v obci (www.vyskovec.cz).

 

Vyškovská zvonička

Vyškovská zvonička
v mlze skrytá maloučká
jasným hlasom oznamuje
dobrý člověk ešče žije.
V sňahu po pás bjélá hlava
pútníkom šak náděj dává
vracajú sa lepšjé časy
oznamujú zvonóv hlasy.
 

 

Doprava - do obce Vyškovec dojíždí linkový autobus na spodní zastávku (Vyškovec) nebo horní zástavku (Vyškovec-Hribovny).

Prodejna - v obci funguje prodejna potravin na Hribovnach.

Silnice - síť silnic je dobrá, problematická je dostupnost do mnoha míst především v zimě.

Pitná a odpadní voda - v obci není vodovod ani kanalizace z důvodu roztroušenosti samot a výstavba této infrastruktury by nebyla proto ani účelná (finančně rentabilní výstavba kanalizace a vodovodu by maximálně připadala v úvahu pouze v tzv. "centru" obce okolo bývalé školy na Chmelinci).

Ať už přijedete do Vyškovce horní nebo dolní cestou, nabudete jistě dojmu, že jste na konci světa. I čas tu, zdá se, plyne poněkud pomaleji. Lidé na tomto drsném místě, vzdáleni od civilizace, žijí svým poklidným životem a stále se dotýkají minulosti a tradic. A zdejší výhled do kraje ... ten snad ani nelze popsat (www.antee.cz/vyskovec).