Obec Vyškovec

Obec Vyškovec je nejtypičtější kopaničářská osada (viz. popis oblasti Moravské Kopanice) budována od roku 1730 systémem dvorcové zástavby v terénu dvou hlubokých údolí o rozloze 1 119ha v masivu Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí 17 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Území obce se nachází na dávné stezce do Uher.

Historie vzniku obce

I přes extrémní převýšení v obci (360-794m.n.m) a vzdálenost roztroušených samot vznikla osada, která dostala jméno podle míst ležících vysoko, kopce Vyškovce, dnes Kykuly. Typická je zde roztroušenost domů a chalup a místa pro obydlí volená v nejvýhodnější poloze pozemků s vazbou na vodu, vyježděné cesty i možnost obsluhy pozemků.

  • Do roku 1869 měla obec 87 dřevěných roubených domů pokrytých slaměnými došky. Feudální vztahy zde vládly až do konce 19. stol. Vedle dřevařství se obyvatelé živili podomním obchodem jako semenkáři.
  • V roce 1919 bylo mezi dětmi školou povinnými 95% negramotných (Vlastivěda Moravská), proto byly za účelem zvýšení úrovně vzdělání v roce 1934 postaveny dvě školy.
  • Po roce 1953 byl zrušen provoz školy na Bošáčkách, v roce 1977 pak i ve škole na Chmelinci.
  • První silnice do obce byla vybudována při výstavbě magistrály Brno-Trenčín v letech 1936 až 1938.
  • Farností i školou patřila obec ke Starému Hrozenkovu.
  • V roce 1948 byla obec elektrifikována.
  • V roce 1949 hospodařilo v obci 145 zemědělských závodů.
  • V roce 1961 měla obec 662 obyvatel, ke kolektivizaci došlo přes značný odbor obyvatelstva až v roce 1969 a půdu následně obhospodařoval Státní statek v Bojkovicích, část svažitých neobhospodařovaných pozemků byla změněna náletem dřevin, část sadů zpustla.
  • Po politickém zvratu v roce 1989 státní statek řadu pozemků téměř kvapně opustil, což znamenalo zarůstání těchto ploch náletovými dřevinami, v současné době dochází k postupné stabilizaci hospodaření na jednotlivých plochách katastru.
  • Obecní pečeť z roku 1802 nese znamení stromu (Gabrhelová 2009, www.vyskovec.cz).

Archiv