Ubytovací a bezpečnostní řád

UBYTOVACÍ ŘÁD
(§ 21a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)


PDF

I. Údaje o provozovateli Ubytování v soukromí U Supíků


Provozovatel a odpovědná osoba: RNDr. Lenka Supová, Ph.D.
Adresa provozovny: Vyškovec 62, 687 74 Starý Hrozenkov
Telefon: 776 268 397
www moravskekopanice.cz
Facebook facebook.cz/usupiku
IČO: 73998338

II. Druh a rozsah poskytovaných služeb

kategorie zařízení dle § 43 odst.1 vyhl.č.268/2009 Sb.
Počet ubytovacích jednotek: 3 pokoje v 1. patře

Pronájem POUZE CELÉHO PATRA objektu - max. 11 lidí (současně max. 6 dětí).


Kapacita pokojů: Řáholec – 4 lůžka
Amálka – 5 lůžek
Rákosníček – 2 lůžka
celkem 11 lůžek
Základní vybavení:

 • Vstupní hala – botníky, věšáky, stropní světlo na fotobuňku, místo vyhrazené pro biodpad.
 • Pokoje – plovoucí podlaha, postele, skříň, židle, stropní světlo, polička + lampička na čtení, koupelna s WC (umyvadlo, sprchový kout, teplá a studená voda, WC, zrcadlo, police pod umývadly, žebříkový radiátor, okno nebo nucené větrání, stropní světlo).
 • Kuchyňka - kuchyňská linka, chladnička s mrazákem, mikrovlnná trouba, indukční dvouplotýnkový vařič, hrnce, sklo, keramické nádobí, příbory, koše na tříděný odpad, krbová kamna, stropní světlo, kuchyňské příslušenství a doplňky.
 • Jídelna s hernou: plovoucí podlaha, 3ks stůl, 11ks židle, 5 knihoven na knihy stolní hry, dětský domeček a koutek s hračkami a kobercem, LCD monitor, DVD přehrávač, stropní světlo.
 • Venkovní hřiště – dětský srub s kuchyňkou a nádobím, kyvadlová houpačka, velká 3m skluzavka, malá 1m skluzavka, 2ks lezecí stěna, tabule na kreslení pískoviště, ohniště s posezením + 3 velké lavičky, stůl s posezením + 3 vysoké lavice. Pískoviště z masivu + dětské hračky + auta.


Pohyb s velkým nábytkem (postele, skříně, regály, lednička) je povolen provádět pouze po domluvě s ubytovatelem.
Případné škody způsobené při posunu nábytku bez vědomí ubytovatele je ubytovaný povinen uhradit.

Poskytované služby:

 • Ubytování
 • Školení
 • Vedlejší služby - snídaně (příležitostně), péče o tělo, sauna.

Provoz: trvalý

III. Předávání prostor k ubytování, vstup a noční, resp. odpolední klid, návštěvy

Zahájení pobytu: po 16h. (prosíme o dodržení tohoto času)
Ukončení pobytu: do 9h. předání povlečení, do 12h. odjezd

1. Ubytovatel předává ubytovaným prostory ve stavu, ve kterém je po ukončení pobytu opět přebírá.
2. Vstup do prostoru vyhrazenému k ubytování je ubytovaným umožněn nepřetržitě. Při převzetí pokoje obdrží ubytovaný 2 ks klíčů (pokoj, dveře soukromého patra pro ubytování) s tím, že hlavní dveře domu se na noc a při odchodu ven nezamykají.
3. Při odchodu z pokoje, nenachází-li se v něm jiná osoba:
- doporučujeme pokoj uzamknout. Provozovatel neručí za uložené věci ubytovaných. neodpovídá za škody vzniklé ubytovanému dle občanského zákoníku.
- zavírejte okna (v létě kvůli bouřkám, v zimě kvůli topení, viz. bod IX.).
4. V době od 22.00 hod. - 6.00 hod. a 12.00 -15.00 hod jsou všechny osoby povinny dodržovat noční, resp. odpolední klid. V toto období se vyvarujte používání hlasitých přijímačů a hlučného chování.
5. Ubytovaný si může pozvat návštěvy v době 9-20h. Za chování návštěvy odpovídá navštívený. Ubytovatel může udělit souhlas k přespání návštěvy. Návštěva uhradí za noc stanovenou částku. Úhrada bude placena předem ubytovateli.

IV. Úklid

Ubytovaný je povinen udržovat si pořádek během celého pobytu ve všech prostorách, které využívá: pokoj, společenská místnost vč. herny pro děti, kuchyňka + chodba 1. patra, vstupní hala do domu – místo na přezouvání, venkovní hřiště (viz. niže XIV. Provozní řád hřiště).
K tomuto účelu máte k dispozici uklízecí pomůcky vč. dezinfekce ve vstupní hale domu za hlavními dveřmi.

PŘED ODJEZDEM UBYTOVANÝ PROVEDE ÚKLID A PŘEDÁVÁ PROSTORY VE STAVU, V JAKÉM JE PŘEVZAL (odvoz odpadu, zametené pokoje, uklizené sociální zařízení, vytřená chodba a vstupní hala) NA POČÁTKU POBYTU VČ. UKLIZENÉHO HŘIŠTĚ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE ÚČTOVÁNA ČÁSTKA 500.-Kč ZA ÚKLID.

V. Odpad

Třiďte na 5 běžných složek

 • papír - modrý koš (využití najdete při roztápění krbu nebo venkovního ohniště);
 • umělá hmota - žlutý koš;
 • sklo - zelený koš
  = trojkoš u koupelny Amálky.
 • bioodpad - bílý nízký kyblík ve vstupní hale;
 • směsný odpad - velký šedobílý vyklápěcí koš.
  - v kuchyňce pod indukčním vařičem.

Třiďte také:

 • dětské jednorázové pleny - oranžový koš u přebalovacího pultu (ve společenské místnosti nebo dle potřeby na pokoji s postýlkou);
 • zbytky pečiva - kyblík ve vstupní hale.

Na sociálních zařízeních jsou na odpad pouze směsné nádoby – pro třídění využijte koše v kuchyňce, ušetříte nejen životní prostředí a finance za odvoz, ale předejdete hlavně pachu u Vás na pokoji.

Svoz odpadu – ubytovaný si sám při naplnění kapacity košů a při ukončení pobytu stará o odvoz odpadu. Kontejnery na směsný i tříděný odpad jsou dole v obci u obecního úřadu.

Igelitové pytle do odpadkových košů najdete v dolním šuplíku pod indukčním vařičem.

VI. Manipulace s prádlem

1. Čisté prádlo
a) Ložní prádlo, ručník a osušku přebírá ubytovaný na začátku pobytu na pokoji – prádlo je vypráno v neparfémovaném ekologickém prostředku Frosh na jemné prádlo;
b) Utěrky jsou v kuchyňce;
c) Vše je připraveno do prostor bezprostředně před započetím pobytu.
2. Špinavé prádlo
a) Výměna v průběhu pobytu - ubytovaný si může v případě potřeby požádat 1x o výměnu špinavého prádla během svého pobytu, vč. utěrek v kuchyňce. Lze tak učinit každý den v době konzultačních hodin (17-18h.), v jiném případě je vyměňováno po každém ubytovaném na konci pobytu.
b) Sběr na konci pobytu – při ukončování pobytu prosíme ubytované, aby špinavé ložní prádlo z postelí svlékli a nechali ho uložené na posteli. Osušky a ručníky nechejte rozložené v koupelně nebo přehozené přes dvoupatrovou postel pro uschnutí.
c) Praní – ihned po ukončení pobytu prádlo pere ubytovatel dle symbolů pro praní ve vlastní prádelně v ekologicky odbouratelných pracích prostředcích Frosh (objekt má biologickou čistírnu odpadních vod) určené pro ubytované. Prádlo je vysušeno v sušičce a uloženo do zvláštní skříně na čisté prádlo.
3. Druhy používaného prádla – bavlněné utěrky, bambusové ručníky a osušky, bavlněné krepové povlečení.

VII. Vnitřní krb

Užívají ho pouze osoby starší 18ti let. Je nutné dodržovat zásady správného nakládání s ohněm. Před vlastním zapálením krbu zkontrolujte, zda je otevřen komín na vývodní trubce krbu – páčka musí být rovnoběžně s trubkou. Sirky najdete na kuchyňské lince, dřevo je v koši u krbu, příp. před hlavními vstupními dveřmi. Papír využijte z tříděného odpadu. Je zakázáno odebírat dřevo uložené kolem podezdívky domu, které je větších rozměrů a slouží k topení v hlavní kotelně.

VIII. Kouření

V celém objektu vč. dětského hřiště a pod okny objektu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ z důvodu přítomnosti dětí. Děkujeme za pochopení.

IX. Větrání a topení

1. Větrání je přirozené okny. Nucené větrání ventilátorem je pouze na pokoji Řáholec na WC. Objekt není vybaven klimatizací. V letním období větrejte pouze přes okenní sítě, zamezíte tím vniknutí nočních motýlů (jsme v CHKO, je jich tu opravdu spoustu) a komárů. V zimním období větrejte nejlépe 1-2x denně krátce a intenzivně, zajistíte si tím teplo. VŽDY ZAVÍREJTE OKNA PŘI ODCHODU z objektu nebo při používání venkovního ohniště. Předejdete tím vzniklým problémům, které Vám znepříjemní pobyt a za které ubytovatel nezodpovídá (např. vychladlý pokoj, který nelze vytopit).
2. Vytápění – zpravidla od října do května je celý objekt vytápěn centrálním zplynovacím kotlem. Topení se nespouští hlavicemi na radiátorech, ale je ovládáno automaticky podle pokojového termostatu, který je nastaven na 21°C – tato teplota je doporučována pro zdraví a také neplánujeme ztopit celé lesy Bílých Karpat. Zmrzlí si sami mohou dotopit si krbem (viz. bod VII.) – dřevo do krbu se hradí nad rámec pobytu (1,5tis.Kč/m2)

X. Konzumace jídla a alkoholu

Konzumace jídla a alkoholu je povolena pouze na místech tomu určených – jídelna, resp. společenská místnost, příp. kuchyň.
NA POKOJÍCH JE KONZUMACE ZAKÁZÁNA – dbejte proto důsledně na děti, aby jídlo konzumovaly výhradně v jídelně.
VEŠKERÉ ZPŮSOBENÉ ŠKODY JE UBYTOVANÝ POVINNEN UHRADIT. Z tohoto důvodu je při oslavách, přítomnosti více než 6ti dětí a Silvestru vybírána kauce, která je vratná v plné výši jen tehdy, když bude zařízení objektu bez porušení. Alkohol je možné konzumovat do té míry, aby nebyl porušen denní klid a zařízení objektu.


XI. Zásobování vodou, příprava TUV, odpadní voda:

1. Způsob zásobování pitnou vodou - z individuálního zdroje – vrtané studny, ze které vodu čerpá elektrické ponorné čerpadlo; je řízeno a kontrolováno dle ustanovení Provozního řádu vodovodu ubytovacího zařízení, zpracovaného dle § 4 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě výpadku elektrického proudu se vydejte raději na výlet – neteče voda, resp. nepouštějte kohoutky a nepoužívejte záchody. Za nerespektování řádu a následné ucpání záchodu v této situaci zodpovídá ubytovaný.
2. Příprava TUV – 500 litrová akumulační nádoba sloužící ubytovaným na 1 den, v případě jejího vypotřebování teče studená voda. TUV je ohřívána zplynovacím kotlem pevnými palivy bezprostředně před spotřebou, max. 1 den, základní hodnota teploty TUV: 85 stupňů Celsia, technický stav vnitřních rozvodů je bez závad a problematických míst, neexistují „slepé“ části rozvodů.

XII. Hasící přístroj

Je umístěn ve vstupní hale.

XIII. Vstup zvířat

Vstup zvířat je povolen pouze po předchozí domluvě ještě před rezervací pobytu. Je povolen pobyt max. jednoho psa (příp. menšího domácího zvířete) ubytovaného. Současně musí být dodrženo pravidlo, že kapacita ubytování není na maximum. Za pobyt běhajícího zvířete (kočka, pes apod.) se platí jednorázový poplatek za pobyt (výj. např. želva v teráriu). Vstup zvířete je možný pouze do na chodbu soukromého patra pro ubytované – ke krbu. Vstup zvířat na pokoj a do společenské místnosti je přísně zakázán pod pokutou 1 tis. Kč. Ubytovaný za toto zvíře (bezpečnost vůči ostatním osobám, čistota v objektu) plně zodpovídá. Škody, které dotyčné zvíře způsobí, ubytovaný plně hradí ihned po zjištění této skutečnosti ubytovatelem.

XIV. Dětské venkovní hřiště

 • Provozní doba: duben – říjen 8:00 – 20:00 hod. (výjimka ohniště při tichém provozu do 22:00 hod.)
 • Používání hřiště a jeho vybavení je určeno pro věkovou hranici do 12 let.
 • Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající
  dozor a dohled nad dětmi.
 • Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
 • Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
 • Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným
  infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
 • Pískoviště se nezavírá poklopem, kočky na vesnici chodí na záchod jinam :D

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Po ukončení pobytu ubytovatel zkontroluje stav hřiště, jeho poškození, zničení dětského hřiště je ubytovaný povinen uhradit. Se seznámí s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště.
zajistit si veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí
Ubytovaný dbá, aby PŘI ODCHODU každý den společně s dětmi uvedl hřiště do PŮVODNÍHO STAVU.

Návštěvníkům JE ZÁKÁZÁNO:
- vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
- klouzání se hlavou dolů a ve stoje
- houpání se bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
- vylézání na nosné tyče houpačky
- přelézání zábran a zábradlí
- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
- používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
- odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
- kouřit a užívat omamné, toxické a psychotropní látky
- stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazený prostor ohniště
- vstup se psem jen výhradně na vodítku a za dodržení pravidla, že zde nebude vykonávat potřebu
- pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně ubytovateli.

XV. Bezpečnost: zvířata na naší zahradě + elektrický ohradník

Z důvodu bezpečnosti jsou zvířata na naší zahradě oddělena od ubytovaných dřevěným plotem a elektrickým ohradníkem. Krmení a hlazení zvířat je povoleno pouze za přítomnosti ubytovatele. Za nedodržení tohoto pravidla a úrazy zodpovídá plně ubytovaný.

XVI. Slušnost ve vesnici

Naše ubytování je malé rodinné, stáváte se zde na dobu pobytu prakticky součástí naší rodiny. Zdravte prosím sousedy a chovejte se slušně, nehlučně a respektujte pravidla vesnického života. Předem moc děkujeme. Budeme rádi, když naše soužití takto vyústí i v dlouhodobou spolupráci, kdy se budete rádi mezi známé lidi rodinného charakteru vracet.

XVII. Práva ubytovaných

Ubytovaní jsou oprávněni používat:

 • prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny – přidělený pokoj s příslušným sociálním zařízením, kuchyňka s vybavením elektrospotřebičů, krb, jídelna s hernou a venkovní hřiště vč. dětských hraček a her.
 • služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno – dodávka tepla, teplé a studené vody, odvodu odpadních vod, elektřiny, praní a převlékání ložního prádla, příjem wifi signálu, používání elektrospotřebičů a krbu.

XVIII. Běžné opravy bytového zařízení

Jakékoliv nefunkční zařízení se nepokoušejte opravovat sami – např. nefunkční žaluzie na oknech, vybavení kuchyňky atd. O všechny opravy požádejte ubytovatele.

XIX. Porušení ubytovacího řádu

Opakované nebo hrubé porušení ubytovacího řádu je důvodem pro okamžité vyloučení z ubytování bez nároku vrácení náhrad ubytovanému.

Ve Vyškovci dne 1.1. 2016

RNDr. Lenka Supová, Ph.D.