Tradice, řemesla a biojarmarky

Kopaničářské slavnosti

Folklorní lidové slavnosti moravsko-slovenského pomezí, které v padesátých letech navázaly na spontánní střetávání se lidu obou zemí ve dvacátých letech minulého století, kdy byla na hranici zasazena Lípa bratrství.

Třídenní program - představují se v něm folklorní soubory i vesnické skupiny, dechové orchestry, sobotní večerní pořad má spíše estrádní charakter. Vystupují i zahraniční soubory, především ze zemí, kde má Starý Hrozenkov družební styky (Španělsko, Polsko).

Výstava a jarmark řemesel, ohňostroj, lidová veselice.

Kdy: 1/2 července, pátek-neděle

Kde: Starý Hrozenkov (amfiteátr u odbočky na Vyškovec) 4km od nás

Jízdy králů

Celkem ojedinělá událost úzce spjata s venkovskou kulturou - konání tohoto obyčeje je závislé na dostupnosti koní, bez nichž není možné celý obřad v jeho tradiční podobě uskutečnit. Proto se do dnešní doby dochoval tento obyčej pouze v několika moravských sídlech na jihovýchodě České republiky.

Jízda králů má charakter obřadního průvodu. V čele skupiny jedou vyvolávači, za nimi pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou vedou krále - malého dosud nedospělého chlapce s růží v ústech, za nimi následují další vyvolávači a ostatní jezdci. Král a pobočníci jsou oblečeni v ženském obřadním oděvu, ostatní jezdí v obřadním oděvu mužském. Celá družina na ozdobených koních projíždí obec, zastavuje se u domů a jezdci pronášejí k obyvatelům i náhodným divákům krátké veršované provolání pochvalného nebo žertovného charakteru, ve kterém reagují na jejich kladné či záporné vlastnosti, vzhled, výrazné osobnostní rysy, charakter nebo chování ve vsi, což v lokalitě platí za výrazný společenský regulativ. Za svůj výkon jsou odměňováni především peněžitými dary, které jim dárci vkládají do pokladničky nebo do jejich vysokých bot (cit. Národní ústav lidové kultury).

Kdy: dříve svatodušní pondělí, dnes pevně stanovené termíny, obvykle v neděli květen, červenec.

Kde: Vlčnov (každoročně poslední neděli v květnu, 30km od nás), Hluk (jedenkrát za 3 roky v rámci Dolňáckých slavností první neděli v červenci, 35km od nás), Kunovice (jedenkrát za 2 roky předposlední neděli v květnu, 40km od nás).

Sklárna Květná-Strání

Sklárna založena již v roce 1794, je tedy nejdéle fungující sklárnou u nás. Dodnes se zde zachovala ruční výroba a sklo se dekoruje různými technikami. Lokalita pro výstavbu byla vybrána v centru bukových lesů (topení ve velkých pecích) v katastru obce Strání, kde je naleziště kvalitního sklářského písku (www.crystalite.org/cs/o-nas/). Sklárna organizuje pravidelně dny otevřených dveří, na kterých lze zakoupit sklo za ceny kolem 20-100Kč.

Kdy: únor, červenec/srpen

Kde: Strání (konec obce před hraničním přechodem)

Folklórní festival Ozvěny horňácka a Bělokarpatský jarmark

Mezinárodní folklórní festival spojený s bělokarpatskými dožínkami, jarmarkem biopotravin a lidovými řemesly.

Kdy: druhá polovina srpna

Kde: Velká nad Veličkou (50km od nás)

Jablečná slavnost

Zpracování jablek všemi způsoby - ukázky a prodej produktů. Prodej místních výrobků - biojarmark. zábava pro děti (řemeslné dílničky, dětský koutek) i dospělé (jablečný trojboj, tombola). Regionální pivo a různé dobroty (domácí kyselica, vegetariánské speciality, hovězí bioguláš). Omezená možnost parkování aut. Kdo přijede na kole má mošt zdarma. 

Kdy: víkend během září (podle dozrávání jablek)

Kde: Hostětín (20km od nás)