Hrady, zámky a muzea

Hrady a zámky

Nový Světlov- Bojkovice (15km)

Původně pozdně gotický hrad, nyní zámek, který je ve slohu tudorské gotiky. Kromě ubytovací kapacity, restaurace a vinárny je zde umístěna expozice Městského muzea v Bojkovicích. Prohlídky zámku celoročně, ale příležitostně (často se tu konají soukromé akce svatby apod.). V zimním období (listopad-březen) se konají pouze ve větších skupinách na základě objednávky.

 

Čachtický hrad (40km, Slovensko, vstupné Eur)

Za návštěvu stojí tajemný hrad Čachtice, kde žila nechvalně proslulá Alžběta Báthoryová - krvelačná čachtická paní, která byla námětem filmu Bathory.

Hrad pořádá v období červen-říjen zajímavé akce pro děti všech věkových kategorií i pro rodiče - např. soutěže, běh a lesonaučné aktivity, přehlídky historického šermu, vystupování dobové hudby, lukostřelba, hledání Báthoryinčina pokladu, čtení legend a pověstí, ochutnávky vín, slivovice aj.).

Velehrad (50km, trasa na Brno)

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je součástí Velehradského kláštera, který je nejvýznamnějším poutním kostelem v České republice. Pravidelné prohlídky pro veřejnost v době mimo duchovní program. Na začátku července se zde konají "Dny lidí dobré vůle".

Hrad Buchlov a Zámek Buchlovice (50km, cestou na Brno)

Počátky hradu Buchlov se datují do 13. století, kdy byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí s tak zvaným loveckým právem.

Dnes se na hradu konají tradiční a netradiční prohlídky a kulturní akce. Rodiny s dětmi si mohou objednat speciální dětský okruh, kdy je průvodce přesvlečený do historického kostýmu. Z výkladu jsou vypuštěny letopočty, povídání je zaměřeno spíše na život na hradě. Okruh prochází černou kuchyni, hradní studnu, zbrojnici či barokní ložnici a sbírky Berchtoldů, až po místnost s mumií či vyhlídkovou věž. 

Nedaleko hradu stojí i zámek Buchlovice, který patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Z buchlovického zámku bylo na začátku 20. století vytvořeno reprezentativní sídlo, v jehož zdech přední politikové té doby rozhodovali o osudech Evropy. Z tohoto období pochází současná podoba zámku i luxusně zařízené interiéry. Zcela mimořádný význam má také barokní zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice.

Muzea

Rodiště J.A.Komenského - Nivnice, Uherský Brod nebo Komňa?

Oblast kolem Uherského Brodu je uváděna jako rodiště J.A.Komenského. Přesné místo jeho narození není však známo. Jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský Brod (jak je uvedeno v Naardenu na náhrobní desce), Nivnice nebo i Komňa (z čehož by mohlo vzniknout příjmení Komenský, Comenius, jako jeho rodiště Komňu uváděli i někteří Komenského vrstevníci), odkud pocházela otcova rodina.

Komňa (13km) - památník J.A.Komenského v památkově chráněné sýpce. Otevřeno je kdykoliv na požádání (tel. 572 641 140).

Uherský Brod (20km) - Muzeum J.A.Komenského soustřeďuje dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a umělecká díla všech oborů, mající vztah k činnosti této osobnosti do stálé expozice "Jan Amos Komenský lidstvu". K seznámení s regionální historií a etnografií lze navštívit expozici "Starožitnosti Uherskobrodska".

Muzeum Bojkovska Bojkovice (15 km) - jedna z expozic je věnována také americkým letcům, kteří byli sestřeleni nad Bílými Karpaty německými stíhači ke konci 2. světové války.

Letecké muzeum Kunovice (40km) - založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu, Aloisem Hráčkem a Jiřím Markem. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a z armády. Otevřeno duben - červen, září a říjen pondělí - neděle, svátky 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, červenec - srpen do 20:00.

Slovácké muzeum Uherské Hradiště (40km) - sídlí v historické budově na Smetanových sadech (vedle aquaparku). Velmi hezky zpracovaná a v roce 2014 otevřená "Národopisná expozice Slovácko", která popisuje způsob obživy (zemědělství, chov dobytka, včelařství, rybářtství či vinohradnictví), řemesla i lidovou architekturu. Část expozice je věnována i místním krojům a lidových obyčejům.

Památník Velké Moravy ve Starém Městě (40km) - byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů v blízkosti základů někdejšího kostela jsou zachovány na původních místech.

Muzeum lidových pálenic Vlčnov (30km) - celkem mladé muzeum otevřené v roce 2010, kde je vystaveno kolem tří desítek kompletních destilačních přístrojů a  velké množství dalších potřeb souvisejících s pálením. Textové panely, vydané drobné tisky, publikace, hudební i obrazové snímky pak dokreslují minulost i současnost podomácké výroby ovocných pálenek a jiných destilátů.

Zajímavá místa

Pomník americkým letcům na Vyškovci (1km) Hribovňa a Valmont - Před koncem 2. světové války (29.8.1944) proběhla nad Bílými Karpaty letecká bitva, ve které bylo napadeno německými stíhači deset amerických letounů B-17, které letěly bombardovat strategické německé cíle na Ostravsku. Zemřelo 35 letců, 15 se zachránilo, někteří padli do zajetí. Po celém Vyškovci lze stále nalézt úlomky letadel, u pomníků najdete i jejich větší kusy. Na konci srpna se každoročně na Hribovňách scházejí lidé pro uctění jejich památky. Místa dopadu letadel si lze obejít nebo objet na kole - k 70. výročí v roce 2014 byla otevřena tzv. "bike ture" provázející po všech místech dopadu těchto letounů. K události je věnována expozice v Muzeu Bojkovska. O bitvě si lze také mnohé načíst v knize "Umírali i za naši svobodu, nezapomínáme...

Vlčnovské búdy (30km) - soubor více jak 40ti chráněných vinohradnických staveb, jedná se o lisovny bez sklepa s komůrkou, které představují historicky velmi hodnotný ucelený areál. V roce 1995 ho Ministerstvo kultury prohlásilo za největší památkovou rezervaci nadzemních vinohradnických staveb v ČR.  

Skanzeny, historie a jiné

Archeoskanzen Modrá (40km, u Starého Města) - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, které osvětluje jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i prováděným archeologickým výzkumem. Pro nejmenší děti jsou zde volně pobíhající prasátka, kozy, slepice, ovečky nebo oslík Figo. Pro starší děti možnost lukostřelby a spousta dalšího. Skanzen lze projít s pracovními sešity obsahujícími úkoly a zajímavosti, které rozšíří vědomosti Vás i Vašich dětí.

Baťův kanál (40km, Staré Město, Uherské Hradiště) - atraktivní a netradiční možnost, jak poznat kraj kolem řeky Moravy. Historická vodní cesta s třinácti funkčními plavebními komorami nyní splavná od Otrokovic až k Rohatci. Kanál původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny. Úsek dlouhý 50 km - 26 km vede korytem řeky Moravy a zbytek umělým průplavem. Vodní cesta je dnes využívána výlučně k rekreačním účelům. Od května do září můžete využít skupinové rekreační plavby kanálem, doplněné poznávacími a gastronomickými programy, nebo si můžete vypůjčit loď a zvolit svůj vlastní program. Nabízí se možnost spojit plavbu s cyklistikou - cyklostezka kolem řeky Moravy a Baťova kanálu má délku 80 km, začíná v Kroměříži a končí v Hodoníně, většina úseků trasy je vedena mimo motorovou dopravu.

KovoZOO (40km, Staré Město) - opravdu stojí za prohlídku. Jediná kovová ZOO v Evropě, která návštěvníkům ukazuje, že i zdánlivě nepotřebný odpad může dát vzniknout neskutečně věrným napodobeninám zvířat - v současnosti je jich v areálu 222 - od malých pejsků, mravenečníků, hadů až po velké africké slony či žirafy. Během tvořivých akcí se můžete sami zúčastnit vzniku některého ze zvířat nebo si ho i sami vyrobíte. Po celý rok zde probíhají zajimavé akce pro děti, např. tvoření z elektroodpadu, Pohádková zahrada nebo Den země se spoustou atrakcí a soutěžemi pro děti se ekologickou tématikou a s výborným občerstvením na tradičním jarmarku.