Životopis RNDr. Lenka Šejnohová (Supová), Ph. D.

Přehled dosaženého vzdělání

poč. 2018 - ? - Katedra učitelství a didaktiky biologie, Univerzita Karlova

2006 – RNDr., Katedra botaniky, Univerzita Karlova (obor mikroskopické řasy)

2006 – Ph.D., Katedra hydrobiologie, Masarykova Univerzita

2003 – Mgr., Katedra botaniky, Univerzita Karlova (obor mikroskopické řasy)

2006 – Kvalifikační zkouška: profesní kvalifikace Sportovní masér v oboru Rekondiční a sportovní masér. Dexter Therapy s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, V Dolině 1533/1D, 101 00 Praha 10
 

Dosavadní praxe

2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové

 • odborný lektor v oborech Hydrobiologie a Fylogeneze a systém stélkatých organismů (sinice, řasy, houby)
 • vedení diplomových prací: odborní biologové - výzkum a ochrana vod jako komplexu, budoucí pedagogové biologie - aktivizační metody výuky
 • využití softwaru LMS Moodle v hybridní výuce na VŠ a SŠ

2009 - dosud: nezisková organizace ZO ČSOP Moravské Kopanice (předsedkyně)

 • organizace řemeslných a přírodovědných kurzů a exkurzí
 • výzkum a ochrana komplexu vod a orchidejových luk Moravských Kopanic (Bílé Karpaty)
 • hospodaření s dešťovými vodami

2018 - 2020: Centrum Veronica Hostětín

2014 – 2018: rodičovská dovolená 2 děti

2011-2014: Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň

 • vědecký a popularizační pracovník v oboru biotechnologií: využití mikroskopických řas ve zdravé výživě a kosmetice
 • organizace vzdělávacích kurzů v oboru biologie

2006 – 2014 : Masarykova, Karlova a Palackého Univerzita

 • vedení diplomových prací
 • přednášení v oboru hygieny vod se zaměřením na hydro- a mikrobiologii
   

2003 – 2011: Botanický ústav AV ČR (Brno)

 • organizace pobytových vzdělávacích kurzů v oboru biologie v pronajatých prostorech (Chata Jana, Lopeník) spojená s lektorstvím (výuka a praktický výcvik zaměstnanců podniků Povodí, zdravotních ústavu a soukromých hygien v oboru hygieny pitné a rekreační vody)
 • vědecký a popularizační pracovník – přednášky pro děti, mládež a veřejnost

2006 – 2008: masérská škola Dexter Therapy s.r.o. (Praha, Brno)

 • lektor maserských kurzů Brno

Dovednosti, schopnosti

Lektorství + organizace kurzů a pobytů

 • přednášková činnost pro odborníky a děti v oboru biologie
 • přírodovědné exkurze – forma popularizace vědy, řemeslné kurzy na Vyškovci.

Certifikáty
Masáže

 • Masérský kurz vč. kvalifikační zkoušky umožňující založení vázané živnosti
 • Indická masáž hlavy (antistresová)
 • Manuální lifting obličeje
 • Masáž horkými lávovými kameny
 • Masáž proti celulitidě
 • Aromaterapeutická masáž

Vzdělávací kurzy a programy

 • více jak 10ti leté zkušenosti ze státní sféry AV ČR, 6ti letá praxe ČSOP Moravské Kopanice, stabilizační pilíř předkládaného projektu

Masáže

 • 2 roky lektorství kurzů v masérské škole Dexter Therapy s.r.o.