Stavby a krajinný ráz

Spolupracujeme s univerzitní i praktictkou sférou, která se zaměřuje na architekturu staveb a krajinný ráz Moravských Kopanic.

Cíle

  1. Získáváme finanční prostředky a obnovujeme tradiční kopanické stavby za pomoci grantů v zázemí neziskové organizace
  2. Účastníme se územních řízení na území obce Vyškovec a ve sporných případech zajišťujeme odborníky na krajinný ráz a architekturu Kopanic
  3. Účastníme se územního plánování s cílem zachovat typickou rozstoušenou zástavbu v systému roztroušených dvorců s respektováním přírodních podmínek (stavby u zdrojů povrchové vody, umístění v závětří).

Projekty

2010 -2011: Obnova tradiční sušárny na ovoce, Vyškovec, Bílé Karpaty, donor Českoskovenská obchodní banka prostřednictvím Nadace VIA