Tradiční sečení

Organizujeme seč bělokarpatských luk a sušení sena v malebném údolí Vyškovce. Vzorem nám je dceřiná Základní organizace ČSOP KOSENKA pod vedením Mirka Janíka (Budulínka), který se na Valašku, za spolupráce s mládeží, stará o rezervace Bílé potoky a Javorůvky.

Účelem seče je

  1. Podpořit znovuobnovení orchidejové flóry Bělokarpatských luk, za využití kombinace přístupů: tradiční seče kosou a využití moderní ekologicky šetrné techniky AEBI, která je speciálně určená do horských oblastí.
  2. Vytvořit fajn prostředí pro mládež, která stráví nádherné prázdniny v čistém životním prostředí v nové partě kamarádů, která udělá pěkně velký kus práce pro zachování zdejší krajiny.
  3. Projit pracovní aktivitu mládeže a tradiční práci místních obyvatel v krajině
  4. Nabídnout účastníkům odpočinek od města, zažít srandu, poznat krásu Moravských Kopanic ve formě výletů a exkurzí a trochu se biologicky vzdělat.

Jaká je parta lidí?

Přijíždějí všici, co si chtějí odpočinout od města, pobýt trochu v přírodě a zároveň začít fajn chvíle v partě pohodových lidí při sečení a sušení sena v malebném kraji Moravských Kopanic, Vyškovce.
Kdo neumí séct kosou ani se ohánět hráběmi, nevadí, naučíme ho to. Za pomoci místních zkusíme stavět i kopy sena, ze kterých si pak budou ovečky dávat do nosu v zimě.