Proč a jak se o louky staráme

Proč se o orchidejové louky staráme

  1. Zachováváme pro další generace model trvale udržitelného způsobu života, který se v krajině Moravských Kopanic vyvíjel stovky let, spočívající v tradičním obhospodařování jednosečných luk v roztroušené zástavbě.
  2. Umožníme obnovu bělokarpatských jednosečných luk s orchidejovou květenou nadnárodního významu.
  3. Vytváříme prostor pro studium přírody, exkurze a sečící akce během letních prázdnin pro studenty základních, středních a vysokých škol a pro všechny, kteří si chtějí odpočinout od ruchu města.
  4. Navracíme tradiční způsob hospodaření (jedna nejlépe ruční seč, pastva) pomocí spolupráce místních obyvatel a mládeže, kterou organizujeme. Cílem je ukázat výhody tradičního hospodaření a tak ho do krajiny vracet.

Jak se o orchidejové louky staráme - pastvou a jednou sečí

  1. Jarní pastva - louky necháváme spásat ovečkami hned v březnu jen jak opadne sníh. Ovečky vždycky hledají šťavnatou trávu i ve sněhu, protože jim trává "šmakuje" mnohem víc, než seno. Na konci dubna přeženeme "naše holky" na louky, které nebyly pasené v květnu minulý rok. A na loukách přepásaných takto z jara necháme vyrůst trávu pro sečení, které nás čeká během července - a v této trávě najdeme právě v květnu a červnu orchideje.
  2. Jedna letní seč - sečeme vždy jednou ročně v průběhu července společně s dobrovolníky v rámci činnosti ZO ČSOP Moravské Kopanice. Kombinujeme techniky kosou, malou technikou i traktorem podle dostupnosti v terénu a cennosti lokality. Kosa přichází na místa nejcennější, bažinatá nebo příliš svažitá. Trávu usušíme a ze sena postavíme tradiční kopy sena, které mohou být až pět metrů vysoké a v zimě poslouží ovečkám jako kvalitní zdroj voňavé potravy - a jestli byla připravovaná s láskou? To zaručeně poznáme tak, že v kopě mají ovečky zaraženou hlavu celou zimu.
  3. Pasení otavy - a po červencovém sečení na loukách vyroste další tráva tzv. otava. A ta ovečkám pěkně chutná a připraví jim velká břicha, aby zvládli krutou zimu na Vyškovci, která si tu nebere opravdu žádné servítky. Zimu tu vydrží opravdu jen ti nejsilnější.
  4. Celé kouzlo úspěchu je ve střídání pastvy a seče - a to nejenom v rámci jednoho roku (viz. bod 1-3) ale také v průběhu jednotlivých let a to systémem, že na louce, kterou jsme jeden rok nechávali spásat i přes květen červen, na druhý rok necháme ve stejné období vyrůst trávu bez pastvy a louku posečeme.