Pastva

Nedílnou součástí Bílých Karpat jsou jednosečné louky, které byly dříve pravidelně spásané.

Jedním z cílů naší organizace je na louky, odkud vymizela pastva, navrátit pastvu pomocí ovcí. Smyslem je spojit příjemné s užitečným...

Užitečné

Zpracování vlny z oveček, aby se nevyhazovala nebo nepálila jako doposud, protože se ji v praxi nevyplatí odvézt k výkupu. Za účelem získat kvalitní vlnu pro další zpracování na výrobu ručních vlněných produktů volíme i systém zimního odchovu. Ovečky venku přes zimu využijí seno z letní kopy jako krmivo a to navíc přímo na místě, kde bylo posečeno. Tráva se tak nemusí svážet z kopců na siláž za vynaložení další energie nebo jinak likvidovat (seno je i po 5ti letech kompostování k nepoužití, v době dotací na sečení luk bez dalšího požadavku využít seno, se často řeší otázka, kam s posečenou trávou).

Příjemné

Po boku práce tu v Karpatech máme takový malý bonus luk za to, že je necháváme spásat, a to ve formě orchidejí, které vykvétají v květnu až červenci.

V současnosti máme malé stádo dvou plemen

Naším cílem je vytvořit stabilní větší ovčí stádo, které by dávalo kvalitní vlnu a stěhovalo by se průběžně po více loukách na Vyškovci.

Kent (Romney Marsch)

Zatím s tímto plemenem máme více starostí než radosti. Ale mají mít kvalitní vlnu, tak uvidíme, až z nich upředeme první klubko a uděláme první rukavice. Jak jsou totiž tyto ovečky hezké, tak jsou blbé... takže si vysloužily právoplatné označení "blbky".

Charakteristika: Polojemnovlnné dlouhovlnné anglické plemeno s kombinovanou vlnařsko-masnou užitkovostí vyšlechtěné v hrabství Kent za přispění plemene leicester. Plemenná kniha založena v roce 1897. Je středního až většího tělesného rámce s dobře vyvinutou hrudí a pevnou kostrou. Hlava krátká, široká a bezrohá. Hřbet široký a rovný. Snadno se aklimatizují a dobře snášejí vlhké klimatické podmínky. Vlna bílá, lesklá, sortiment BC-CD (27-35 µm). Rouno polouzavřené. Dají se s úspěchem chovat jak v nížinných, tak podhorských a mírnějších horských oblastech. Plemeno se vyznačuje velmi dobrými pastevními vlastnostmi. Vyhovuje mu oplůtkový i jiný způsob pastvy včetně celoročních pastevních systémů chovu. Dokáže zužitkovat téměř veškerou vyprodukovanou statkovou píci. Živá hmotnost bahnic 70-80 kg, beranů 100-120 kg. V ČR je chováno od první poloviny 90. let dvacátého století. Plemeno se podílelo na vzniku řady plemen na celém světě. Na Novém Zélandě má toto plemeno největší zastoupení v rámci všech chovaných ovcí.

Užitkovost: roční stříž potní vlny bahnic: 4,5-5,5 kg, beranů 5,5-7,0 kg, roční délka vlny 12 - 15 cm, výtěžnost vlny 55-60 %.

Suffolk

Tak to je už jiná, to je přátelské plemeno, které si s náma i povídá :)

Charakteristika: Anglické polojemnovlnné masné plemeno s krátkou vlnou. Hlava a dolní končetiny jsou porostlé černou srstí. Obě pohlaví jsou bezrohé, barva vlny bíla nebo nažloutlá. Konzistence je pevná, zdravotní stav dobrý, plemeno se hodí i do drsnějších klimatických podmínek, včetně celoročních pastevních systémů. . Vyšlechtěné v 19. století z původních ovcíplemene norfolk s berany plemene south down. Plemenem byly uznány v roce 1810, plemenná kniha založena v roce 1887.
Je většího tělesného rámce s hlubokým hrudníkem na středně dlouhých, dobře osvalených končetinách. Hlava, nohy, paznehty černé, vlna bílá nebo mírně nažloutlá, rouno polouzavřené s ojedinělým výskytem černých vlnovlasů, sortiment B-C (25-33 µm). Ovce i berani se vyznačují dlouhověkostí, pevnou konstitucí a dobrým zdravím. Pro své dobré užitkové vlastnosti se hodí k užitkovému křížení téměř se všemi plemeny. Vývinem a růstem se řadí mezi poloraná plemena. Živá hmotnost bahnic 75-85 kg, beranů 100-130 kg. Výška v kohoutku 70 cm, kříži 68 cm, délka těla 100 cm, obvod hrudníku 130 cm.

Užitkovost: živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-38 kg, roční stříž bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-5,5 kg, délka vlny 7-9 cm, výtěžnost vlny 50-55 %.

A v průběhu léta k nám zavítají od kamarádů i koně, kteří nám pomáhají při stahování sena z kopců při stavbě kop.