Orchidejové louky

Květnaté orchidejové louky v Bílých Karpatech jsou označovány za nejcennější louky střední Evropy, které vznikly díky ukázkovému šetrnému hospodaření člověka v krajině v průběhu stovek let (citlivé odlesnění se zachováním remízků, zavedení jedné seče a pastvy) a jsou tím modelovým příkladem pro trvale udržitelný život dalším generacím.

Tyto biotopy utrpěly úhonu především během socializace a to aplikací hnojiv (1973-1989) a odchodem malých zemědělců z krajiny, kteří dodržovali systém střídání pastvy a seče. Po převratu v roce 1989 přišla další rána. Zemědělské družstvo nechalo lokality ladem a ty velice rychle zarůstaly nálety dřevin. V současné době přichází další riziko ve formě neuvážených staveb na zelených loukách i přes přítomnost lokalit v ochranných pásmech CHKO. Z těchto důvodů je většina českých orchidejí zahrnuta na seznamu ohrožených druhů rostlin. K zachování a obnově těchto historicky, kulturně a biologicky cenných biotopů přispíváme podporou prvotního článku v krajině - malého zemědělce a vlastní sečí luk a udržením tradičních postupů hospodaření za pomoci dobrovolníků z celé ČR.

Proč někde orchideje rostou a někde ne?

Na tuto otázku je velice jednoduchá odpověď , znáte-li následující tajemství orchidejí:

"Rosteme především na zásaditých půdách a jsme konkurenčně slabé, takže nás najdete především tam, kde je málo živin a jiné rostliny tak nedostanou šanci umořit nás svým vzrůstem. Ale to není všechno. Klíčovým momentem je pro nás hospodaření člověka na loukách, které spočívá ve střídání seče a pastvy, protože i na chudých půdách nás trávy přerostou. A člověk nám pomůže tak, že spasením trav máme možnost vyrůst a co víc, krásně i vykvést. Vyhovuje nám tedy hospodaření, kdy ovečky na loukách spasou trávu hned z jara (březen, duben). V květnu a červnu pak nastává náš čas, kdy vystrčíme lístky a vykveteme na oplátku nádherný květem. A na podzim je nejlepší, když ovečky louku zase spasou a podupou, aby trávy nebyly moc na koni svým vzrůstem.

A tak jsme v Bílých Karpatech našli útočiště díky tomu, že člověk byl při hospodaření velice šetrný a střídal systém seče a pastvy tak, aby ani jedno stéblo trav, co nás utlačují, nevyšlo nazmar a to se nám hodilo. A v tomto systému jsme si našly svoji mezírku (životní prostor=niku) a Bílé Karpaty se tak staly našim domovem.

A to všechno u nás orchideje mají a kombinaci výše popsaného nenajdete jinde po celém světě.