Členství a zprávy o naší činnosti

  • Připojte se k nám do organizace ZO ČSOP Moravské Kopanice.
  • Uděláme spolu v Bílých Karpatech mnoho práce pro krajinu i další generace.

Výhody členství - být s námi se opravdu vyplatí

1. Emailové informace o akcích pořádaných naší organizací - řemeslné kurzy, sečení luk aj.

2. Přednostní rezervace ubytování zdarma na tradiční sečení luk.

3. Aktivní ovlivnění stavu a vývoje obce Vyškovec

  • účast na navrhování projektů a na jejich realizaci.
  • vítame Vaše vlastní nápady a projekty ve spolupráci s ostatními členy v organizaci.

4. Slevy na vstup do zoologických a botanických zahrad, muzeí, planetárií, jeskyní atd. v programu Zelená karta.

5. Pravidelné zasílání členského časopisu Krása našeho domova a dalších informací.

Přihláška v PDF

  • vytiskněte, vyplňtě a zašlete oscanovanou emailem, příp. poštou kontakt.

Členské příspěvky a jejich hrazení

Doporučujeme Vám rodinné členství za dobrou cenu.

Výše členských příspěvků je dána centrálou ČSOP, přičemž ke dni 22. 11. 2010 je následující:

  • výdělečně činný - 300 Kč/rok
  • nevýdělečně činný (děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci) - 100 Kč/rok
  • důchodce nad 70let - 50 Kč/rok
  • rodinné členství - 350 Kč/rok

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme emailem, vyzveme Vás k uhrazení členského příspěvku a pozveme Vás na nejbližší poradu.

Zápisy z porad

leden 2010 | červen 2010 | březen 2011

Zápis z ustanovující porady ZO ČSOP Moravské Kopanice (do 23.3.2009 ZO ČSOP Zachraň orchidej)

Zprávy o naší činnosti