Naše cíle

  1. Obnovit a zachovat původní květnaté orchidejové louky
  • Organizujeme tradiční senoseč bělokarpatských luk se zapojením širokého spektra lidí;
  • Účastniíme se územních řízení.
  1. Pořádat řemeslné kurzy pro podporu sociálních kontaktů.

  1. Podávat projekty pro zachování řemesel a obnovu tradic (kroj).
  2. Poskytovat podmínky pro studentské práce (Bc., Mgr., Ph.D.) a středoškolskou odbornou činnost.
  3. Pořádat exkurze, přednášky a ekologickou výchovu dětí a mládeže s propojením veřejnosti a odborníků (Akademie věd, univerzity apod.).

Naším cílem je podpořit především rodiny s dětmi, které mají zájem v krajině žít a hospodařit.

Práce člověka jedinečnou krajinu Moravských Kopanic vytvořila a pouze lidé žijící a hospodařící přímo na místě mohou zajisitit dlouhobě udržitelný systém se zachováním hodnot sloužící jako modelový příklad pro další generace.