Občanské sdružení ZO ČSOP Moravské Kopanice

  • Organizujeme řemeslné kurzy, tradiční sečení luk a další činnosti v krajině podporující život lidí v obci Vyškovec v Bílých Karpatech.
  • Vzorem nám je ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky, kde se ve vedení Mirka Janíka (Budulínka) podařily úžasné činy ve znovuobnovení místních tradic, v zavedení tradičního sečení kosou, v ekologické výchově dětí a mládeže.
  • Jsme jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) s právní subjektivitou (oč. 63/15) s registrací od 26.10.2009 pod číslem jednacím BPD-09-2629 (Český svaz ochránců přírody je dle zákona č.83/1990 Sb. "o sdružení občanů" registrován u Ministerstva vnitra ČR pod jednacím číslem VSP/L-2123/90-R dne 2.8.1990. Tato organizace je největší nestátní neziskovovou organizací v ČR).