Determinační kurz pro hydrobiology

Hlavní tahoun této akce je už mnoho let Petr Pumann (Státní zdravotní ústav Praha), který vše organizuje pod hlavičkou České algologické společností. Více zde.

Jsem spoluorganizátor této akce společně s dalšími kolegy Emilem Janečkem (Povodí Ohře) a Rodanem Gerišem (Povodí Moravy).

Zabýváme se zde určováním fytoplanktonu (sinic a řas ve volné vodě) se zájemci z hydrobiologické praxe. Poprvé byla akce zorganizována na popud Prof. Fota v roce 1969, který k tomu pověřil tehdejšího tajemníka Algologické sekce Dr. Jiřího Popovského.

Kdy

1x ročně zpravidla v první polovině června;

Počet účastníků

30-50

Pro

všechny z praxe (vč. úplných začátečníků), kteří se setkávají s nutností určovat (i zbytky) sinic a řas ve vodách, studenti vítáni (sleva na kurzovném).

Kurzovné

zpravidla 3.900Kč

Kde

  • destinace se každý rok mění
  • poslední ročníky: 1996 – Dolní Věstonice, 1997 – Kvilda, 1998 – Bělá pod Pradědem, 1999 – Lužnice, 2000 – Sněžné (ve Žďárských vrších), 2001 – Bedřichov, 2002 – Seč, 2003 – Kamencové jezero (Chomutov), 2004 – Svojanov u Borušova, 2005 – Roztoky u Křivoklátu, 2006 – Žďár nad Sázavou (Tálský mlýn u Pilské nádrže), 2007 – Máchovo jezero (Doksy), 2008 – Chlum u Třeboně, 2009 – Dolní Věstonice, 2010 – Nový Drahov (u Chebu v blízkosti rezervace SOOS), 2011 – Javorník, 2012 – Otradovice, 2013 – Bohuslavice (u Nové Říše), 2014 – Vodňany, 2015 – Bartošovice, 2016 – Jevíčko, 2017 – Trhanov.

Přihláška

  • kontaktujte hlavního organizátora Petra Pumanna e-mail: nebo tel. 267082220.