Determinační kurz Fytobentos

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Českou algologickou společností pořádám 1x za dva roky  vícedenní determinační kurz zaměřený na určování sinic a řas v nárostových společenstvech (fytobentos).

Účastník kurzu se učí stanovit stupeň čistoty/znečištění vod = princip bioindikace. 

Program kurzu Fytobentos

Během každého kurzu si klademe za cíl naučit Vás pomocí exkurzí, přednášek a večerních konzultací něco nového v oboru určování a kvantifikace sinic a řas. Hlavní náplň kurzu je směřována především na problematiku praxe -  resp. více určování  a demonstrací odběrů vzorků než teoretických přednášek. Pokud to sezóna umožní, pracujeme se živým materiálem sinic a řas za využití dataprojekce při snímaní obrazu z mikroskopu na plátno.

První den se setkáme mezi 17-19h. a akci zahájíme společenským večerem, kde se navzájem představíme a sdělíme si představy, s jakým cílem jsme na kurz dojeli a co od kurzu očekáváme. Odborný program zahájíme druhý den ráno, přičemž dopoledne věnujeme úvodním přednáškám, které mají za cíl uvést Vás do problematiky, která je tématem kurzu. Další 1 1/2 dne věnujeme již jen praxi. Odpoledne se vydáváme na exkurzi s ukázkami odběru a  s metodickými návody, jak odebírat materiál z různých typů biotopů a jak vést záznam z odběrů vzorků a popisy vzorkovnic. Ještě týž večer zájemci aktivně ve spolupráci s odborníky zpracovávají materiál z exkurze. Třetí den demonstrujeme materiál z exkurze. Kurz končí odpoledním předáním certifikátů (viz. níže akreditace). 

Certifikát - Akreditace KVVOPZ s udělením bodů

Od dubna 2007 jsme pro Vás zařídili akreditace KVVOPZ, více o udělení akreditací pro naše kurzy, vč. ukázkového certifikátu zde.

Kurzovné 3.999,-Kč zahrnuje

  • odborný 2 a půl denní program různých odborníků z oboru;
  • přednášky i mikroskopování;
  • učební materiál;
  • 2x snídaně;
  • 2x večeře;
  • 2x oběd;
  • 2x ubytování;
  • společná exkurze;
  • káva, čaj a drobné občerstvení během přednášek.

 

 

Jednotlivé ročníky kurzu Fytobentos

Název Místo konání Datum Podrobné info Přihláška Přednášky ke stažení
Determinační kurz Fytobentos 2016 Chata Jana, Bílé Karpaty 2. - 4.11. 2016 www on-line

 

Determinační kurz Fytobentos 2014 Chata Jana, Bílé Karpaty 3. - 5.11. 2014 www proběhlo

přednášky Vyškovec

Determinační kurz Fytobentos 2011 Vyškovec, Bílé Karpaty 31.10. - 2.11. 2011 www proběhlo

přednášky Vyškovec

Determinační kurz Fytobentos 2009 Vyškovec, Bílé Karpaty 20. - 22. dubna 2009 www proběhlo

přednášky Vyškovec

Determinační kurz Fytobentos 2007 Hynčice pod Sušinou, Jeseníky 25. - 27. dubna 2007 www proběhlo

přednášky Hynčice