Kurzy sinice a řasy

Dříve jsem setkávání pro určování sinic a řas organizovala pod hlavičkou Akademi věd ČR (Botanického nebo Mikrobiologického ústavu). Po mém odchodu na rodičovskou dovolenou se na AV ČR těchto setkávání nikdo nezhostil, nyní vše nabízím již pod vlastní záštitou.

Pořádám pravidelné jedno i vícedenní odborné kurzy zaměřené na určování sinic a řas a jejich využití v oborech:

 • pitné a koupací vody (fytoplankton, vodní květy sinic);
 • nárostová společenstva (fytobentos) pro bioindikace;
 • mikroskopické určování;
 • zdravá výživa, kosmetika a farmacie.

Spolupracuji s

 • Státním zdravotním ústavem;
 • Českou algologickou společností;
 • Akademií věd ČR;
 • Přirodovědeckými fakultami UK, MU, JČU, UP, OU aj.

Cílem mých kurzů je

 • Propojení praktické a vědecké komunity;
 • Odborná osvěta v oboru zdravá výživa.

Areditace kurzů

 • KVVOPZ - certifikát s body pro celoživotní vzdělávání.

Přednášející

 • Přední odborníci v oboru determinace a praktického využití sinic a řas;
 • Z řad vysokoškolských doktorů, docentů a profesorů, pracovníků výzkumných institucí, vodohospodářských společností, podniků povodí a dalších praktických institucí.;
 • Cíl je spojit vědeckou a praktickou sféru;
 • např. Mgr. Lenka Caisová (BU AV ČR), Mgr. Rodan Geriš (Povodí Moravy), RNDr. Václav Houk (BU AV ČR), Emil Janeček (Povodí Ohře), RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (JČU), Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (BÚ AV ČR),  Mgr. Markéta Kozáková (BU AV ČR), RNDr. Petr Marvan, CSc. (LIMNI s.r.o.), RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. (PřF UK), Mgr. Petr Pumann (SZU Praha), Mgr. Jan Šťastný (PřF UK), Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., Mgr. Jana Kulichová-Veselá, Ph.D (PřF UK), RNDr. Eliška Kozlíková-Zapomělová, Ph.D. (JČU) aj.

Velice cenné jsou Vaše požadavky, které s námi konzultujte emailem (viz. kontakty) nebo během kurzů.

Program

Před přihlášením na akci si vždy můžete na webu shlédnout program akce, vč. časového harmonogramu a přednášejících, podle kterého můžete usoudit, zda Vám program a téma jsou šity na míru nebo ne.

Ubytování

Při vícedenních akcích je ubytování zajištěno v Bílých Karpatech v oblasti tzv. Moravských Kopanic. Máme osvědčené místo - chatu Janu (katastr obce Lopeník, Mikulčin vrch). Pro menší akce (do 10ti účastníků) využíváme vlatního zázemí malého rodinného penzionu opodál chaty Jany v obci Vyškovec.

Kurzovné 3.999 Kč zahrnuje

 • odborný 2 a půl denní program různých odborníků z oboru;
 • přednášky i mikroskopování;
 • učební materiál;
 • 2x snídaně;
 • 2x večeře;
 • 2x oběd;
 • 2x ubytování;
 • společná exkurze;
 • káva, čaj a drobné občerstvení během přednášek.

Hrazení části kurzu a storno podmínky

 • Z důvodu malé kapacity kurzu je kurzovné nutné uhradit v plné výši i v případě účasti jen na část kurzu.
 • Při odhlášení z kurzu 30 dní (včetně) předem vracíme 100 %  kurzovného (máme šanci za Vás najít náhradu).
 • Při odhlášení z kurzu 30 - 15 dní předem vracíme 30 % kurzovného.
 • Při odhlášení méně než 15 (včetně) dní před konání kurzu nezvniká nárok na vrácení kurzovného. Lze však využít náhradníka, přesunout platbu jako zálohu na jiný termín kurzu nebo ji vyčerpat za jiné služby.

Těším se na setkání s Vámi nad mikroskopem ;)

RNDr. Lenka Supová (Šejnohová), Ph.D.